Support hemsida

Joomla har släppt version 1.7.5 och version 2.5.1 av sitt populära CMS. Uppdateringen är en säkerhetsrelease, d v s den avhjälper ett par säkerhetsproblem som har upptäcks. Användare av Joomla 1.7 och 2.5 uppmanas att uppgradera snarast. Läs mer om säkerhetsuppdateringen här.

De av HelTechs kunder som abonnerar på vår uppdateringsservice kommer att få sina hemsidor uppdaterade snarast. Uppdateringsservicen omfattar bland annat att vi gör en backup av kundens webbsite och tillhörande databas före uppdateringen samt att vi kontrollerar funktionen efter genomförd uppdatering. Läs mer om HelTechs uppdateringsservice här.

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal

Support på Joomla!

Support på Joomla!

Har du behov av hjälp med din Joomla?

Vi kan hjälpa dig med tekniken!

Klicka här för att läsa mer!

HelTech is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™ or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.