Support hemsida

Joomla! version 3.9.22

Joomla! har släppt version 3.9.22 som är en buggfixversion. Den innehåller 25 buggfixar och förbättringar.

Eftersom version 3.9.22 av Joomla! inte innehåller några säkerhetsfixar så kan uppdatering ske vid lämpligt tillfälle.

Mer information om Joomla! version 3.9.22 finns att läsa här.

Kunder som har vårt underhållsavtal för hemsidor - SajtCare behöver inte själva vidta några åtgärder utan får sina installationer uppdaterade löpande.

Joomla! 3.9.19

Joomla! har släppt version 3.9.19 som innehåller 5 säkerhetsfixar och över 40 buggfixar.

Fler detaljer om Joomla! version 3.9.19 finns här.

Kunder med SajtCare har fått sina hemsidor uppdaterade och behöver inte vidta åtgärder på egen hand.

WordPress har släppt version 5.4.1 som innehåller 17 st felrättningar (bugfixar) och 7 st säkerhetsfixar.

Läs mer här om vad WordPress 5.4.1 innehåller.

Kunder med serviceavtal för hemsidor - SajtCare - har fått sina installationer uppdaterade och behöver inte vidta åtdgärder på egen hand.

Joomla! 3.9.17 + 18 innehåller tre säkerhetsfixar

Joomla! 3.9.17 innehåller tre säkerhetsfixar och ett antal buggfixar. Kort efter att 3.9.17 kom så släpptes 3.9.18 som löser ytterligare en bugg. Uppdatering bör göras direkt till Joomla! version 3.9.18.

Läs mer om Joomla! 3.9.17 och 3.9.18 här.

Kunder som abonnerar på serviceavtal för Joomla! - SajtCare - har fått sina siter uppdaterade och behöver inte själva vidta någon åtgärd.

Med anledning av spridningen av Coronaviruset och risken att bli sjuk i Covid-19 används videokonferenstjänster såsom t ex Microsoft Teams, Skype och Zoom för möten som alternativ till att mötas fysiskt.

Ur smittospridningsperspektiv är detta mycket bra!

CERT-SE har gått ut med rekommendationer kring användning av videokonferenstjänsten Zoom som är bra att ha kännedom om.
Se artikel här hos CERT-SE.

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal

Support på Joomla!

Support på Joomla!

Har du behov av hjälp med din Joomla?

Vi kan hjälpa dig med tekniken!

Klicka här för att läsa mer!

HelTech is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™ or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.