Support hemsida

Joomla version 1.5 uppnådde i april 2012 status "end-of-life" vilket innebär att uppdateringar, såväl när det gäller finesser som säkerhetsuppdateringar upphör.

Den nya versionen av Joomla heter 2.5. En relevant fråga som ställdes nyligen från en kund som står i begrepp att migrera till 2.5 var - varför uppgradera till 2.5 nu när Joomla 3.0 kommer om ett halvår?

Utvecklingen av Joomla är uppdelad i versioner som antingen är LTS (Long Term Support) eller STS (Short Term Support).

För den som vill ligga i framkant med utvecklingen och få de senaste finesserna i Joomla är en STS-version ett möjligt alternativ. Man får då vara beredd på täta uppgraderingar och en relativt kort livscykel för den Joomla-versionen. De som väljer STS-versioner måste alltså vara beredda att uppgradera/migrera var 6:e månad. Har man tagit steget till en STS-version får man vara beredd på detta fram till dess att nästa LTS-version släpps.

För den som inte har behov av de allra senaste finesserna, utan istället prioriterar en stabil version med längre livscykel är en LTS-version att föredra.

Joomla 2.5 är en Long Term Support-version vilket innebär att den kommer att underhållas parallellt med existensen av 3.0, 3.1 o s v fram till version 3.5 som är nästa LTS-version med planerad release i september 2014.

Joomla 3.0 är en Short Term Support-version som kommer att släppas i september 2012 med en livscykel på 6 månader. 

För de allra flesta företagskunder som har en hemsida i drift är Joomla 2.5 det bästa valet och den version vi rekommenderar.

Står du i begrepp att migrera din Joomla 1.5-sida till 2.5? Att migrera från 1.5 tilll 2.5 är individuellt för varje hemsida beroende på bl a mall och tillägg. Kontakta oss så berättar vi mer!

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal