Support hemsida

Joomla version 1.5 uppnådde i april 2012 status "end-of-life" vilket innebär att uppdateringar, såväl när det gäller finesser som säkerhetsuppdateringar upphör.

Den nya versionen av Joomla heter 2.5. En relevant fråga som ställdes nyligen från en kund som står i begrepp att migrera till 2.5 var - varför uppgradera till 2.5 nu när Joomla 3.0 kommer om ett halvår?

Utvecklingen av Joomla är uppdelad i versioner som antingen är LTS (Long Term Support) eller STS (Short Term Support).

För den som vill ligga i framkant med utvecklingen och få de senaste finesserna i Joomla är en STS-version ett möjligt alternativ. Man får då vara beredd på täta uppgraderingar och en relativt kort livscykel för den Joomla-versionen. De som väljer STS-versioner måste alltså vara beredda att uppgradera/migrera var 6:e månad. Har man tagit steget till en STS-version får man vara beredd på detta fram till dess att nästa LTS-version släpps.

För den som inte har behov av de allra senaste finesserna, utan istället prioriterar en stabil version med längre livscykel är en LTS-version att föredra.

Joomla 2.5 är en Long Term Support-version vilket innebär att den kommer att underhållas parallellt med existensen av 3.0, 3.1 o s v fram till version 3.5 som är nästa LTS-version med planerad release i september 2014.

Joomla 3.0 är en Short Term Support-version som kommer att släppas i september 2012 med en livscykel på 6 månader. 

För de allra flesta företagskunder som har en hemsida i drift är Joomla 2.5 det bästa valet och den version vi rekommenderar.

Står du i begrepp att migrera din Joomla 1.5-sida till 2.5? Att migrera från 1.5 tilll 2.5 är individuellt för varje hemsida beroende på bl a mall och tillägg. Kontakta oss så berättar vi mer!

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal

Support på Joomla!

Support på Joomla!

Har du behov av hjälp med din Joomla?

Vi kan hjälpa dig med tekniken!

Klicka här för att läsa mer!

HelTech is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™ or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.