Support hemsida

Bygningskultur Danmark är en paraplyorganisation i Danmark för 28 föreningar, branscher, fonder och institut som arbetar med bevarande och utveckling av den danske byggnadskulturen.

Bygningskultur har tagit fram en guide för dem som står i begrepp att renovera eller bygga om sitt kulturminnesmärkta hus eftersom reglerna i samband med detta är speciella jämfört vid motsvarande arbeten på ett normalt hus. Guiden finns publicerad som en webbsite. (Notera att guiden avser Danmark och de förhållanden som gäller där.)

HelTech har stått för den tekniska produktionen av siten vilket bland annat omfattar teknisk uppbyggnad och funktionalitet samt produktion av grafisk designmall. Produktionen har skett i samarbete med författaren Jeanne Brüel och grafiska designern Sille Jensen Elslo. 

Besök bygguiden på www.byggeguide.org

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal