Support hemsida

Det dyker upp fler och fler tävlingar på Facebook där företag och organisationer utlovar vinster som man kan vara med att tävla om genom att klicka på Gilla, Dela, Checka in, Tagga eller ladda upp en bild i företagets album.

Men denna typ av tävling kan leda till att företagets Facebooksida blir stängd eftersom den kan strida mot Facebooks policy eller till och med bryta mot lagen. Bland annat fick Comviq sin Facebooksida stängd i samband med en tävling 2010.

Facebooks policy

Det första du bör göra när du funderar på att arrangera en tävling är att läsa Facebooks Promotion Guidelines. Läs dem noga och tänk på att de kan ha ändrats sedan den här artikeln skrevs. Vi har försök sammanfatta dem så här: 

Du får inte

  • Arrangera tävlingen direkt på din Facebooksida utan den måste utformas som en App (se Apps on Facebook) om den skall föregå på Facebook.
  • Enbart använda Facebookfunktioner såsom gilla, dela, tagga, kommentera eller ladda upp en bild mm som funktion för att delta i tävlingen.

Du får

  • Arrangera tävlingen utanför Facebook, t ex på företagets egen hemsida, och publicera uppmaning om att delta i tävlingen på Facebooksidan och samtidigt uppmana deltagaren att gilla företagets Facebooksida.
  • Om tävlingen hålls utanför Facebook är det tillåtet att kräva att man gillar Facebooksidan för att få tillgång till länken till tävlingen på företagets hemsida. 

Lotterilagen

I en del länder, bland annat Sverige, krävs tillstånd för att anordna lotterier och brott kan medföra straff i form av böter eller fängelse. Med lotteri menas en verksamhet där en eller flera deltagare har möjlighet att få en vinst baserat helt eller delvis på slumpen.

För att inte bli klassad som lotteri väljer många företag och organisationer att som ett delmoment i tävlingen kräva att deltagaren utför en prestation, t ex "skriv en slogan" och att vinnaren utses av en jury. 

Att som vilkor för att delta i tävlingen enbart kräva att deltagaren använder Facebookfunktioner såsom Gilla, Dela, Tagga, kommenterar eller liknande anses sannolikt inte som en prestation och därför är det stor risk att denna typ av tävling vid en rättsprövning kommer att anses som lotteri.

Ovanstående är enbart vår tolkning av policys och lagar. Vi representerar inte Facebook och vi är inte jurister. Du är själv alltid i sista hand ansvarig för att kontrollera att din verksamhet följer policys och lagar. HelTech kan inte hållas skadeståndsskyldig om du råkat ut för negativa konsekvenser även om du följt ovanstående råd.

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal