Support hemsida

Svaret heter sökmotoroptimering (eller search engine optimization, SEO). Sökmotoroptimering är en teknik att anpassa hemsidan så att sökmotorerna (Google m fl) placerar dem så högt upp som möjligt för de nyckelord som är viktiga.

Det går inte att köpa en bra plats i sökresultaten

De s k organiska sökresultaten, d v s de som inte är annonser som visas i samband med resultaten, prioriteras av programkod hos sökmotorn. Algoritmerna som används för att beräkna i vilken ordning resultaten skall visas är hemliga och justeras kontinuerligt. Tanken är att de resultat som visas högt upp skall vara de mest relevanta hemsidorna för nyckelordet man söker på. Det går därför inte att "köpa" sig en plats högt upp.

Sökmotoroptimering - är inte det ett sätt att lura Google?

Alla sökmotorer har problemet att ägare till hemsidor vill att just deras sida skall placeras högt upp i resultaten och att man försöker manipulera sina hemsidor så att de får så höga platser som möjligt. Därför justerar man kontinuerligt sökmotorernas algoritmer så att de ska visa så relevanta resultat som möjligt, inte nödvändigtvis de sidor som har manipulerats genom att t ex innehålla ett stort antal upprepningar av ett visst nyckelord.

Sökmotoroptimering - att se till att hemsidan har ett så relevant innehåll som möjligt

Vi erbjuder sökmotoroptimering av hemsidor. Tekniken vi använder bygger dels på rekommendationer från bland annat Google men främst på våra egna erfarenheter. Vi kan hjälpa dig att få din hemsida på bättre placeringar i sökmotorerna genom att vi ser till att din hemsida har relevant innehåll för de nyckelord som är viktiga för din verksamhet. På så sätt blir din hemsida också relevant och värdefull för dina besökare.

Att hålla hemsidan relevant - ett löpande arbete

En hemsida kan normalt optimeras för 10-15 nyckelord. Dessa väljer vi ut i samråd innan arbetet med sökmotoroptimering påbörjas. Eftersom resultatens placering påverkas av en rad faktorer såsom t ex konkurrens (hur många andra siter är relevanta för aktuellt nyckelord) och förändringar av sökmotorernas algoritmer så är arbetet med sökmotoroptimering ett löpande arbete som behöver underhållas.

Vi kan sökmotoroptimera din hemsida!

Vi erbjuder sökmotoroptimering (SEO) med en prismodell som har en fast grundkostnad och till det så debiterar vi en kostnad för varje nyckelord som placeras på den första resultatsidan i Google (position 1-10) (av de nyckelord vi kommit överens om innan arbetet påbörjas). På så sätt innehåller avtalet en kostnadsdel som baseras på hur väl vi utför vårt arbete.

Referenser

Kontakta oss om du vill veta mer, så kan vi samtidigt lämna referenser på kunder som vi har utfört sökmotoroptimering för.

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal