Support hemsida

Vi har nyligen genomfört migrering av Sve Con Steel AB:s hemsida från Joomla 1.5 till version 2.5. Migreringen utfördes på uppdrag av Snogehus AB. Samtidigt har vi varit behjälpliga med att införa stöd för flera språk (multilanguage) i hemsidan.

Besök Sve Con Steel AB:s hemsida på http://sveconsteel.se/

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal