Support hemsida

Sedan en tid tillbaka har Microsoft börjat uppgradera datorer med Windows operativsystem helt automatiskt till Windows 10, även om du som användare inte vill det.

Det räcker alltså inte med att kryssa bort notifieringen om uppgradering till Windows 10 för att förhindra att din dator automatiskt uppgraderas till Windows 10.

Normalt är det bra att, så att säga, följa med i utvecklingen och uppgradera till aktuella versioner av operativsystem och program. Windows 10 är ett bra och kompetent operativsystem, kanske det bästa Microsoft har producerat hittills.

Men att uppgradera till Windows 10 kan medföra att din dator slutar att fungera om inte alla program som du använder är uppdaterade och anpassade för Windows 10. En uppgradering bör föregås av en kontroll av installerade program och har du hårdvara som du är beroende av måste man kontrollera att det finns drivrutiner till dem anpassade för Windows 10 innan man uppgraderar.

Vi kan hjälpa dig med att antingen förhindra att din dator uppgraderas till Windows 10 eller hjälpa dig med uppgraderingen, kontakta oss för att få veta mer!

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal

Support på Joomla!

Support på Joomla!

Har du behov av hjälp med din Joomla?

Vi kan hjälpa dig med tekniken!

Klicka här för att läsa mer!

HelTech is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™ or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.