Support hemsida

Den vanligaste krypteringen för Wifi-nätverk, WPA2, har hittills ansetts som säker men nu har flera sårbarheter upptäckts som kan användas för attacker.

En attack mot ett wifi-nätverk måste utföras av någon som befinner sig inom räckvidden för wifi-nätverket. Med en s k "key installation attack" kan angriparen läsa information som förväntades vara krypterad. Det finns också möjligheter att förända eller lägga till data i förbindelsen, t ex försöka infektera datorer i nätverket med skadlig kod (virus, ransomware etc).

För att skydda sig mot dessa sårbarheter måste enheter som innehåller wifi uppdateras med ny programvara. Det kan gälla datorer, surfplattor, mobiltelefoner, trådlösa kameror, accesspunkter, repeatrar etc. Kontrollera om det finns tillgängliga uppdateringar till dina utrustningar och uppdatera dem.

Innan uppdateringen är gjord kan man skydda sig genom att stänga av wifi och använda kabelanslutning. Det räcker inte heller med att enbart t ex dator eller mobiltelefon är uppdaterad. För att sårbarheten skall vara åtgärdad krävs att även accesspunkt, bredbandsrouter eller liknande som man är ansluten till är uppdaterad, d v s båda ändarna av en wifi-förbindelse.

Anslutningar via HTTPS (t ex till bankers hemsidor, bankappar och mobila betalningar) är fortsatt skyddade även om förbindelsen sker över en oskyddad wifi-anslutning. Dock är det viktigt att man inte ignorerar HTTPS-varningar i webbläsaren. 

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal

Support på Joomla!

Support på Joomla!

Har du behov av hjälp med din Joomla?

Vi kan hjälpa dig med tekniken!

Klicka här för att läsa mer!

HelTech is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™ or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.