HP ProCurve MSM422 / MAP-625
HP ProCurve MSM422 / MAP-625

En kund använde sig av HP ProCurve MSM422 / MAP-625 MultiService Access Point (wifi). De var monterade i en hårt belastad 2,4 GHz-miljö med många andra trådlösa nätverk i närheten. Problemet var att de anslutna klienterna återanslöt och begärde ny adress av DHCP-servern så ofta att denna överbelastades, ibland med bara sekunder som intervall. De hade försökt lösa problemet i flera månader utan att lyckas och fokus hade varit på att felsöka DHCP-förfrågningarna.

Det visade sig att problemet inte låg i DHCP-förfrågningarna överhuvudtaget, utan orsakades av att de trådlösa klienterna tappade kontakten med accesspunkten och varje gång de återanslöt skickades en ny DHCP-förfrågan.

Kunden hade blivit felinformerad om att 5-GHz-bandet inte var tillåtet att använda i aktuellt land (vilket det är). Så både radio 1 och radio 2 var inställt för 2,4 GHz-bandet där radio 1 var inställd för 802.11n/b/g och radio 2 för 802.11b/g.

Vidare så hade man för radio 2 ställt värdet för Antenna gain till det maximala 29 dBi i ett försök att maximera uteffekten från systemet. Dock är det så att detta fält fungerar omvänt. För att systemet ska uppfylla lagkraven och inte utstråla mer än tillåten utstrålad effekt, så informerar detta värde systemet om att det är anslutet till en antenn som har en antennförstärkning på 29 dBi. Så för att systemet inte ska utstråla otillåten effekt (vilket är effekt från radion + antennförstärkning) så kommer systemet att reducera radions effekt motsvarande antennens förstärkning, d v s 29 dBi. Men i detta fall användes systemets inbyggda antenner som jag gissar, inte har någon antennförstärkning. Det betyder att inställningen gjorde att systemets utstrålade effekt var -29 dBi med de interna antennerna, d v s en svag wifi-signal.

Den låga effekten gjorde det svårt för de anslutna klienterna att "höra" accesspunktens signal i den i övrigt hårt belastade wif-miljön. Det ledde i sin tur att de tappade kontakten ofta och när de återanslöt skickade de en DHCP-förfrågan som överbelastade DHCP-servern.

Lösning:

  • Radio 1 ställdes om till 5 GHz-bandet. Detta band är mycket mindre belastat än 2,4 GHz och bandbredden är bättre, så när en ansluten klient har möjlighet är det att föredra om 5 GHz-bandet används.
  • Radio 2 ställdes in att använda Internal Antenna med 0 dBi antennförstärkning. 

Inställningarna som användes som löste problemet var enligt bilden ovan.

 

Underhållsavtal