Jag noterade att en av mina Ubuntu-servrar hade hög CPU-last (load average) och disk-I/O regelbundet, ungefär varje timme. Inledningsvis misstänkte jag att det var MySQL som utförde någon form av underhållsrutiner. 

Det visade sig dock att det handlade om Apache-module mod_pagespeed. Pagespeed utförde rensning av sin cache och orsakade detta.

Lösningen var att placera pagespeed:s cache på tmpfs som är RAM-minne. Detta löstse genom att ändra i filen /etc/apach2/mods-available/pagespeed.conf och ändra raden (/run ligger på tmpfs):

ModPagespeedFileCachePath "/run/cache/mod_pagespeed/"

Sedan måste Apache startas om:

service apache2 restart 

 

Underhållsavtal

Support på Joomla!

Support på Joomla!

Har du behov av hjälp med din Joomla?

Vi kan hjälpa dig med tekniken!

Klicka här för att läsa mer!

HelTech is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™ or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.