Jag noterade att en av mina Ubuntu-servrar hade hög CPU-last (load average) och disk-I/O regelbundet, ungefär varje timme. Inledningsvis misstänkte jag att det var MySQL som utförde någon form av underhållsrutiner. 

Det visade sig dock att det handlade om Apache-module mod_pagespeed. Pagespeed utförde rensning av sin cache och orsakade detta.

Lösningen var att placera pagespeed:s cache på tmpfs som är RAM-minne. Detta löstse genom att ändra i filen /etc/apach2/mods-available/pagespeed.conf och ändra raden (/run ligger på tmpfs):

ModPagespeedFileCachePath "/run/cache/mod_pagespeed/"

Sedan måste Apache startas om:

service apache2 restart 

 

Underhållsavtal