Joomla!:s två-faktor autentisering är en mycket bra säkerhetshöjande åtgärd för att förhindra att obehöriga tar sig in. Men om du blivit utelåst, t ex för att din smartphone där du har Google Authenticator installerad har gått sönder, blivit fabriksåterställd eller att appen helt enkelt har avinstallerats - vad ska man göra då?

  1. Först av allt, återinstallera Google Authenticator på din smartphone eller tablet
  2. Med hjälp av ett FTP-program, se till att du får tillgång till katalogen där Joomla! är installerad
  3. Gå till mappen plugins
  4. Byt namn på mappen twofactorauth till något annat
  5. Gå till inloggningssidan för backend till din site (d v s /administrator)
  6. Nu är fältet för Säkerhetsnyckel borta och du kan logga in med bara användarnamn och lösenord
  7. När du väl är inloggad kan du byta tillbaka namnet på mappen till twofactorauth
  8. Gå till Användare och leta rätt på ditt användarkonto och klicka på det
  9. Klicka på fliken Två-faktor autentisering och scanna QR-koden med Google Authenticator på din smartphone eller tablet
  10. Klart! Nu kan du använda två-faktor autentisering igen

Underhållsavtal