PrestaShop
PrestaShop

En kund med PrestaShop 1.6.1.13 och PayPal betalningsmodul version 3.11.4 fick problem efter betalning med ett felmeddelande som löd "699 kr betalades istället för 699 kr". Det visade sig vara ett avrundningsfel p g a PrestaShop och PayPal använder olika metoder för att beräkna avrundningen.

Den föreslagna lösningen på detta problem var:

  • Gå till Inställningar -> Allmänt
  • Avrundningsläge: Avrunda uppåt från 0 om 0,5 (rekommenderat)
  • Avrundningstyo: Avrunda på varje artikel

Detta löste dock bara en del av problemet. Kunden applicerade en global rabatt på hela webbutiken på 30%. Det medförde att en vara som kostade 999 kr fick priset 699 kr i kassan. För att vara precis så blir 999 kr minus 30% rabatt 699,30 kr men 0,30 kr rundades av. Men problemet som beskrivs ovan uppstod också då man bara lade ett exemplar av varan och betalade i kassan.

Det visade sig att temat som användes (jms_homewares version 1.0) bara visar priserna i hela kronor utan några decimaler. Detta obereoende av inställningen i Inställningar -> Allmän -> Antal decimaler. I detta fall var den inställd på 2 decimaler. Men genom att sätta den till 0 decimaler så löste det problemet. D v s att inställningen av decimaler i PrestaShops inställningar överensstämde med temat. Jag ska nämna att jag inte vet om detta är standardbeteende för temat jms_homewares eller om det har blivit modifierat av utvecklaren av siten. Hur som helst, i detta fall löstes problemet genom att sätta inställningen till att 0 decimaler skall visas.

Underhållsavtal