Nicosariego [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
Nicosariego [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

I samband med att de nya 5G-näten för mobil data är under utveckling så finns det dem som befarar att de nya 5G-näten är hälsofarliga. WHO, World Health Organization, bland andra drar dock slutsatsen att 5G inte medför ökade hälsorisker.

Fler master och basstationer

5G-näten arbetar på högre frekvenser än tidigare 3G och 4G-nätverk. Ju högre frekvens, desto snabbare avtar signalens styrka över avstånd, d v s signalen dämpas snabbare. Det gör att basstationer och master behöver finnas närmare användaren för att nå fram. Samtidigt innebär detta mindre radioceller som ger högre kapacitet så det är en medveten design. Men det innebär alltså inte att exponeringen för radiosignaler (RF) behöver bli större bara för att det finns fler master och basstationer, snarare tvärtom eftersom lägre effekt kan användas när avstånden är mindre.

Lägre effekter i 5G än i 3G/4G

Eftersom 5G innebär kortare avstånd som ska överbryggas mellan basstation och kund i kombination med en teknik som kallas MIMO, vilket innebär att radiosignalen aktivt riktas mot enheten som kommunicerar med basstationen så kan lägre effekt användas än i traditionella 3G/4G-nätverk.

5G-näten sänder mindre när de inte används

I designen av 5G har man byggt in funktioner så att sändarna ska sända mindre när de inte används, t ex nattetid när aktiviteten är låg, jämfört med dagens 3G/4G-teknik.

5G ersätter en del befintliga nät

Vid utbyggnaden av 5G kommer sannolikt en del befintliga nät att bli överflödiga och avvecklas. Det betyder att 5G inte nödvändigtvis ökar mängden radiosignaler i luften utan ersätter andra typer som tas bort.

Mer information

En bra sammanställning kring 5G finns på siten emfexplained.info

Underhållsavtal