Villkor för förbetald timbank för IT-support och/eller webbutveckling.

 1. Giltighet
  Timbanken är giltig från och med den tidpunkt då faktura avseende timbanken är betald.
  Timbanken har inget slutdatum utan gäller så länge det finns tid kvar i timbanken.
 2. Överlåtelse
  Avrop mot timbank kan endast begäras av den kund (organisation eller person) som anges på fakturan. 
  Timbanken får ej överlåtas eller vidareförsäljas.
 3. Avrop
  Avrop mot tidbanken sker då kunden kontaktar HelTech med ett ärende via telefon, mail eller formulär på hemsida.
  Ärendet registreras i HelTech:s ärendehanteringssystem och tilldelas ett referensnummer som anges i avrapporteringen.
  Avrop beräknas per påbörjat 15-minutersintervall vid utfört arbete.
 4. Avrapportering
  HelTech avrapporterar avrop mot timbank månadsvis per mail till kunden förutsatt att avrop har skett under föregående månad.
 5. Omfattning
  Avrop av arbete utförs under HelTech:s normala öppettider, helgfria vardagar mellan kl 08.00-17.00.
  Timbanken omfattar inte:
  - jourarbete utanför normala öppettider
  - restid
  - mjukvarulicenser
  - hårdvara
 6. Inställelsetid
  HelTech ska snarast efter mottaget ärende bekräfta att detta är mottaget.
  Felsökning vid akuta fel ska ha påbörjats senast 4 arbetstimmar beräknat inom HelTech:s normala öppettider.
  Leveranstider för övriga ärenden är enligt överenskommelse.
 7. Överskjutande tid
  I det fall arbetstiden för påbörjat arbete som avropas mot timbank överskrider kvarvarande tid i timbanken erbjuds kund att antingen köpa ytterligare tid i ny timbank alternativt debitering för den överskjutande tiden enligt prislistan för arbete på löpande räkning.

Villkor version 2024-03-19