Support hemsida

Med anledning av spridningen av Coronaviruset och risken att bli sjuk i Covid-19 används videokonferenstjänster såsom t ex Microsoft Teams, Skype och Zoom för möten som alternativ till att mötas fysiskt.

Ur smittospridningsperspektiv är detta mycket bra!

CERT-SE har gått ut med rekommendationer kring användning av videokonferenstjänsten Zoom som är bra att ha kännedom om.
Se artikel här hos CERT-SE.

Med anledning av den pågående spridningen av COVID-19 / CORONA och de åtgärder som samhället tar för att bromsa spridningen gäller följande tills vidare hos HelTech Communication AB:

  • Arbete utförs så långt det är möjligt från hemarbetsplats / distansarbete
  • Fysiska möten med kunder och leverantörer genomförs om möjligt istället som telefonmöten eller skjuts upp till senare tidpunkt
  • Vi undviker kollektiva färdmedel; vid behov av transport sker detta i egen bil eller annat individuellt färdsätt

Vi följer händelseutvecklingen och vidtar eventuellt ytterligare åtgärder utifrån myndigheternas direktiv.

Situationen kring Corona har medfört kraftigt minskad efterfrågan varför vi tills vidare begränsar våra öppettider till vardagar kl 9-12. Utanför dessa tider ber vi dig skicka epost eller lämna meddelande på telefonsvarare så kontaktar vi dig snarast.

Joomla! 3.9.16 - 6 st säkerhetsfixar

Joomla har släppt version 3.9.16 som innehåller fixar av 6 st säkerhetsproblem samt ett antal buggfixar.

Läs mer här om Joomla! 3.9.16

Kunder som abonnerar på SajtCare - serviceavtal för Joomla - behöver inte själva vidta några åtgärder. Era installationer har uppdaterats av oss.

 

Joomla! 3.9.15 - tre säkerhetsfixar

Joomla! version 3.9.15 är släppt och innehåller tre fixar av säkerhetsproblem samt ett flertal buggfixar.

Du kan läsa mer här om vad Joomla! 3.9.15 innehåller.

Kunder med underhållsavtalet SajtCare för Joomla har fått sina installationer uppdaterade och behöver inte vidta åtgärder på egen hand.

Den 2 januari 2020 upptäcktes en malware bot som kallas XsamXadoo. Denna kan användas för att få tillgång till en webshop och ta kontrollen över den.

Troligen använder den sig av ett känt säkerhetsproblem i PHP-verktyget PHPUnit som beskrivs i CVE-2017-9841.

För att åtgärda detta i din PrestaShop, gör så här:

  1. Kontrollera om det finns en mapp med namnet "vendor" i root-mappen för din webshop
  2. Undersök om vendor-mappen innehåller en mapp som heter "phpunit"
  3. I så fall, radera mappen phpunit och dess innehåll

När du har kontrollerat root-mappen i din webshop, gå vidare till katalogen modules.

  1. Gå till katalogen modules. Kontrollera varje modul-mapp och undersök om det finns en mapp med namnet "vendor"
  2. I respektive moduls "vendor"-mapp kontrollerar du om en mapp med namnet "phpunit" existerar
  3. I så fall, radera mappen phpunit och dess innehåll
  4. Upprepa detta för samtliga modul-mappar

Ovanstående ska inte påverka hur modulerna fungerar. Men observera, även om du vidtagit åtgärderna ovan så kan din webshop redan ha blivit attackerad och intrång ha skett.

Se även information om detta på PrestaShop.com.

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal

Support på Joomla!

Support på Joomla!

Har du behov av hjälp med din Joomla?

Vi kan hjälpa dig med tekniken!

Klicka här för att läsa mer!

HelTech is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™ or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.