Support hemsida

Joomla! 3.8.2

Joomla! har släppt version 3.8.2 som är en säkerhetsuppdatering. Siter som använder Joomla! bör uppdateras snarast.

Mer information om Joomla! 3.8.2 finns här.

Kunder som abonnerar på vårt Säkerhetspaket för hemsidor har fått sina installationer uppdaterade och behöver inte vidta någon åtgärd på egen hand.

QNAP QTS säkerhetsuppdatering

QNAP har släppt nya versioner av sitt operativsystem (QTS) för deras serie av NAS. Uppdateringen är en säkerhetsuppdatering så uppdatering bör ske snarast. De nya versionerna heter:

QTS 4.3.3 build 20171101
QTS 4.2.6 build 20171026

Mer information om uppdateringarna och vad de innehåller finns att läsa hos QNAP.

Behöver du hjälp med uppdatering av din QNAP NAS - hör av dig!

WordPress 4.8.3

WordPress har släppt version 4.8.3 som är en säkerhetsuppdatering som löser ett problem som kan medföra intrång via s k SQL-injection. Ägare av WordPress-webbplatser uppmanas att uppdatera snarast.

Läs mer om WordPress 4.8.3 här.

De kunder som abonnerar på vårt Säkerhetspaket för hemsidor har fått sina installationer uppdaterade och behöver inte vidta någon åtgärd på egen hand.

 

Den vanligaste krypteringen för Wifi-nätverk, WPA2, har hittills ansetts som säker men nu har flera sårbarheter upptäckts som kan användas för attacker.

En attack mot ett wifi-nätverk måste utföras av någon som befinner sig inom räckvidden för wifi-nätverket. Med en s k "key installation attack" kan angriparen läsa information som förväntades vara krypterad. Det finns också möjligheter att förända eller lägga till data i förbindelsen, t ex försöka infektera datorer i nätverket med skadlig kod (virus, ransomware etc).

För att skydda sig mot dessa sårbarheter måste enheter som innehåller wifi uppdateras med ny programvara. Det kan gälla datorer, surfplattor, mobiltelefoner, trådlösa kameror, accesspunkter, repeatrar etc. Kontrollera om det finns tillgängliga uppdateringar till dina utrustningar och uppdatera dem.

Innan uppdateringen är gjord kan man skydda sig genom att stänga av wifi och använda kabelanslutning. Det räcker inte heller med att enbart t ex dator eller mobiltelefon är uppdaterad. För att sårbarheten skall vara åtgärdad krävs att även accesspunkt, bredbandsrouter eller liknande som man är ansluten till är uppdaterad, d v s båda ändarna av en wifi-förbindelse.

Anslutningar via HTTPS (t ex till bankers hemsidor, bankappar och mobila betalningar) är fortsatt skyddade även om förbindelsen sker över en oskyddad wifi-anslutning. Dock är det viktigt att man inte ignorerar HTTPS-varningar i webbläsaren. 

Joomla! 3.8.1 är släppt

Joomla! 3.8.1 är släppt. Detta är en felrättningsversion (bug fix) som löser problem som har rapporterats efter att 3.8.0 släpptes.

Nyheter i Joomla! 3.8.1

Joomla! 3.8.1 löser flera fel som har rapporterats efter att version 3.8.0 släpptes. Bland annat:

 

  • Löser hantering av image srcset attribute #17978
  • Några plugin events triggades flera gånger #18066
  • Redirect plugin gör inte redirect korrekt #17997
  • Kontroller borttagna som medförde att visa menyval i admin-menyn inte visades #18156
  • LDAP-inloggning fungerade inte #17989

 

Beslk GitHub för att se den kompletta listan av bug-fixar.

Eftersom versionen inte löser några säkerhetsproblem behöver uppdatering inte ske omedelbart. Kunder som abonnerar på HelTech:s Säkerhetspaket för hemsida kommer att få sina installationer uppdaterade i samband med löpande kontroller och behöver inte vidta någon åtgärd på egen hand.

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal

Support på Joomla!

Support på Joomla!

Har du behov av hjälp med din Joomla?

Vi kan hjälpa dig med tekniken!

Klicka här för att läsa mer!

HelTech is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™ or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.