Support hemsida

Joomla!

Joomla har släppt version 3.6.4 som rättar till två allvarliga säkerhetsproblem. Dessa säkerhetsproblem kan nyttjas, om systemet inte uppdateras, för att få fullständig tillgång till hemsidan. Därför är det mycket viktigt att hemsidor som använder Joomla 3 snarast uppdateras till senaste version.

Mer information finns hos CERT-SE och Joomla.org.

Samma problem omfattar även Joomla 2.5 men då denna uppnått end of life (EOL) finns ingen officiell patch. Dock finns en patch från Virtuemarts utvecklare. Läs mer om detta här: https://docs.joomla.org/Security_hotfixes_for_Joomla_EOL_versions

Kunder som abonnerar på vårt Säkerhetspaket har fått sina hemsidor uppdaterade till version 3.6.4.

Är du intresserad av vårt Säkerhetspaket eller få din hemsida uppdaterad - kontakta oss!

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal

Support på Joomla!

Support på Joomla!

Har du behov av hjälp med din Joomla?

Vi kan hjälpa dig med tekniken!

Klicka här för att läsa mer!

HelTech is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™ or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.