Support hemsida

Joomla har släppt version 3.6.5 av sitt populära CMS. Versionen rättar ett säkerhetsproblem som innebär att en utomstående kan kapa en Joomla-installation.

Mer information om detta finns hos CERT-SE.

De kunder som abonnerar på vårt Säkerhetspaket har redan fått sina installationer uppdaterade till version 3.6.5. Vill du beställa vårt Säkerhetspaket om du inte redan har det, läs mer här!

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.