Support hemsida

Joomla har släppt version 3.6.5 av sitt populära CMS. Versionen rättar ett säkerhetsproblem som innebär att en utomstående kan kapa en Joomla-installation.

Mer information om detta finns hos CERT-SE.

De kunder som abonnerar på vårt Säkerhetspaket har redan fått sina installationer uppdaterade till version 3.6.5. Vill du beställa vårt Säkerhetspaket om du inte redan har det, läs mer här!

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal

Support på Joomla!

Support på Joomla!

Har du behov av hjälp med din Joomla?

Vi kan hjälpa dig med tekniken!

Klicka här för att läsa mer!

HelTech is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™ or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.