Support hemsida

Joomla! 3.7.4 är en säkerhetsuppdatering

Joomla! har släppt en säkerhetsuppdatering i form av Joomla! version 3.7.4. Uppdateringen innehåller två säkerhetsfixar och över 50 felrättningar (bugfixar) så uppdatering bör ske snarast.

Våra kunder som abonnerar på Säkerhetspaket för hemsida har fått sina installationer uppdaterade och behöver inte vidta någon åtgärd på egen hand.

Lösta säkerhetsproblem 

  • Core - Installer: Bristande verifiering av ägarskap (omfattar Joomla! 1.0.0 till och med Joomla! 3.7.3) Mer information »
  • Core - XSS säkerhetsbrist (omfattar Joomla! 1.5.0 till och med Joomla! 3.7.3) Mer information »
  • Besök Säkerhetscentret för mer information.

Felrättningar (bugfixar)

  • Fatal error för PHP 5.3 och flerspråkssite #16966
  • Flerspråks com_tags får fel språk-cookie #17084
  • Efter installationsmeddelande: Fel avkänning av php #16964
  • com_contact adress visas inte längre #16971
  • Besök GitHub för den fullständiga listan över felrättningar.

Se dokumentations-wikin:n för FAQs gällande 3.7.4-versionen.

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal

Support på Joomla!

Support på Joomla!

Har du behov av hjälp med din Joomla?

Vi kan hjälpa dig med tekniken!

Klicka här för att läsa mer!

HelTech is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™ or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.