Support hemsida

Joomla! 3.8.0

Joomla! har lanserat version 3.8.0 som är den första versionen i 3.8-serien. Uppdateringen innehåller över 300 förbättringar.

Läs mer om Joomla! version 3.8.0 här.

Utöver nya förbättringar så löser uppdateringen två säkerhetsproblem varför uppdatering bör ske snarast.

Kunder som abonnerar på vårt Säkerhetspaket för hemsidor har fått sina installationer uppdaterade.

 

 

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal

Support på Joomla!

Support på Joomla!

Har du behov av hjälp med din Joomla?

Vi kan hjälpa dig med tekniken!

Klicka här för att läsa mer!

HelTech is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™ or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.