Support hemsida

Joomla! 3.8.1 är släppt

Joomla! 3.8.1 är släppt. Detta är en felrättningsversion (bug fix) som löser problem som har rapporterats efter att 3.8.0 släpptes.

Nyheter i Joomla! 3.8.1

Joomla! 3.8.1 löser flera fel som har rapporterats efter att version 3.8.0 släpptes. Bland annat:

 

  • Löser hantering av image srcset attribute #17978
  • Några plugin events triggades flera gånger #18066
  • Redirect plugin gör inte redirect korrekt #17997
  • Kontroller borttagna som medförde att visa menyval i admin-menyn inte visades #18156
  • LDAP-inloggning fungerade inte #17989

 

Beslk GitHub för att se den kompletta listan av bug-fixar.

Eftersom versionen inte löser några säkerhetsproblem behöver uppdatering inte ske omedelbart. Kunder som abonnerar på HelTech:s Säkerhetspaket för hemsida kommer att få sina installationer uppdaterade i samband med löpande kontroller och behöver inte vidta någon åtgärd på egen hand.

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal

Support på Joomla!

Support på Joomla!

Har du behov av hjälp med din Joomla?

Vi kan hjälpa dig med tekniken!

Klicka här för att läsa mer!

HelTech is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™ or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.