Support hemsida

Joomla! version 3.9
Joomla! version 3.9

Joomla! har lanserat version 3.9.0. Bland de större nyheterna i denna version är verktyg för hantering av användarnas integritet, t ex möjlighet för en användare att kunna bli bortglömd. Något som är viktigt ur GDPR-synpunkt.

Version 3.9 innehåller över 250 förbättringar. Bland annat har Joomla! 3.9 stöd för Googles Invisible reCaptcha.

Här kan du läsa mer om vad Joomla! version 3.9.0 innehåller.

Våra kunder som abonnerar på vårt Säkerhetspaket för hemsida har fått sina installationer uppgraderade.

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal