Support hemsida

WordPress har släppt version 5.2.4 som är en säkerhetsuppdatering. Versionen löser 6 st säkerhetsproblem i tidigare versioner av WordPress.

Det finns även uppdaterade versioner av Wordpress 5.1 och tidigare versioner av WordPress för de som ännu inte har uppdaterat till WordPress 5.2.

Sajter bör uppdateras snarast eftersom uppdateringen är en säkerhetsuppdatering.

Läs mer om WordPress 5.2.4 här.

Kunder som abonnerar på SajtCare underhållsavtal för hemsidor har fått sina installationer inklusive plugins uppdaterade och behöver inte vidta någon åtgärd på egen hand.

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal