Support hemsida

Priserna på mobila bredband sjunker och kan vara ett intressant alternativt till ett fast, kabelbaserat bredband, antingen ADSL, ethernet eller fiber. Men det finns en del fallgropar med mobila bredband att se upp med.

Delad kapacitet i luften - "upp till"-hastigheter utlovas

Mobilt bredband har den stora fördelen att det är trådlöst och går att använda på många platser. Men hastigheten är beroende av hur mycket andra använder bredbandet på samma mobilmast som du är kopplad till. På många platser börjar idag 3G-näten bli så hårt belastade att man  bara når upp till bråkdelen av de "upp till"-hastigheter som utlovas för de mobila bredbanden. 

Det är viktigt att man inte stirrar sig blind på de hastigheter som står på de mobila bredbandsabonnemangen när man jämför med trådbundna lösningar. Det är "upp till"-hastigheter och verkligheten ligger sällan i närheten av dem.

I och med utbyggnaden av 4G tror man att situationen snart kommer bli bättre i 3G-näten igen. I 4G-näten är kapaciteten naturligtvis mycket bra just nu men frågan är om inte en liknande situation kommer att uppstå när det blir många användare i 4G-näten.

Begränsningar i trafikvolym

På grund av att kapaciteten i luften runt varje mobilmast delas av användarna har de flesta operatörer olika former av volymbegränsningar i sina abonnemang. När de överskrids minskas antingen hastigheten kraftigt eller så måste man köpa till mer trafikvolym. För den som använder streamade media, t ex ser på SVT Play eller liknande, kan dessa gränser uppnås ganska snabbt.

Tråd när du kan, trådlöst när du måste

På trådbaserade bredband, t ex ADSL, ethernet eller fiber delar man inte kapaciteten på ledningen med andra användare så problematiken med trängsel är betydligt mindre. Det är först i operatörens kärnnät som kapaciteten delas med andra men där har operatörerna normalt mycket god kapacitet så detta är inte ett problem.

Har man inte behov av att använda sitt bredband på olika platser är ett trådbaserat bredband att föredra, särskilt om man har behov av större trafikvolymer och/eller snabba svarstider (viktigt vid onlinespel eller distansarbete). Vill man inte ha en kabel kopplad till datorn kan man alltid använda trådlöst WLAN (WiFi) de sista metrarna.

Kanske kan man köpa ett billigt eller rentav kontant mobilt bredband som komplement till det trådbundna att använda när man inte är hemma eller på kontoret.

Läs även Dagens Nyheters test av 3G-näten som är gjord i Stockholm.

 

Det dyker upp fler och fler tävlingar på Facebook där företag och organisationer utlovar vinster som man kan vara med att tävla om genom att klicka på Gilla, Dela, Checka in, Tagga eller ladda upp en bild i företagets album.

Men denna typ av tävling kan leda till att företagets Facebooksida blir stängd eftersom den kan strida mot Facebooks policy eller till och med bryta mot lagen. Bland annat fick Comviq sin Facebooksida stängd i samband med en tävling 2010.

Facebooks policy

Det första du bör göra när du funderar på att arrangera en tävling är att läsa Facebooks Promotion Guidelines. Läs dem noga och tänk på att de kan ha ändrats sedan den här artikeln skrevs. Vi har försök sammanfatta dem så här: 

Du får inte

  • Arrangera tävlingen direkt på din Facebooksida utan den måste utformas som en App (se Apps on Facebook) om den skall föregå på Facebook.
  • Enbart använda Facebookfunktioner såsom gilla, dela, tagga, kommentera eller ladda upp en bild mm som funktion för att delta i tävlingen.

Du får

  • Arrangera tävlingen utanför Facebook, t ex på företagets egen hemsida, och publicera uppmaning om att delta i tävlingen på Facebooksidan och samtidigt uppmana deltagaren att gilla företagets Facebooksida.
  • Om tävlingen hålls utanför Facebook är det tillåtet att kräva att man gillar Facebooksidan för att få tillgång till länken till tävlingen på företagets hemsida. 

Lotterilagen

I en del länder, bland annat Sverige, krävs tillstånd för att anordna lotterier och brott kan medföra straff i form av böter eller fängelse. Med lotteri menas en verksamhet där en eller flera deltagare har möjlighet att få en vinst baserat helt eller delvis på slumpen.

För att inte bli klassad som lotteri väljer många företag och organisationer att som ett delmoment i tävlingen kräva att deltagaren utför en prestation, t ex "skriv en slogan" och att vinnaren utses av en jury. 

Att som vilkor för att delta i tävlingen enbart kräva att deltagaren använder Facebookfunktioner såsom Gilla, Dela, Tagga, kommenterar eller liknande anses sannolikt inte som en prestation och därför är det stor risk att denna typ av tävling vid en rättsprövning kommer att anses som lotteri.

Ovanstående är enbart vår tolkning av policys och lagar. Vi representerar inte Facebook och vi är inte jurister. Du är själv alltid i sista hand ansvarig för att kontrollera att din verksamhet följer policys och lagar. HelTech kan inte hållas skadeståndsskyldig om du råkat ut för negativa konsekvenser även om du följt ovanstående råd.

Sedan en tid tillbaka har Facebooks användare fått egna e-postadresser under @facebook.com som kan användas för att skicka och ta emot vanlig e-post, även från adresser utanför Facebook. 

Nyligen ändrade även Facebook alla användares profilinställningar så att enbart @facebook.com-adressen visas. Till irritation för många men det är enkelt att återställa. Se instruktionen nedan. 

Irritationen återspeglas bland annat genom olika artiklar i media där man uttrycker sin irritation över hur Facebook "kör över" sina användare.

Vi lever i "generation gratis" där fler och fler tjänster förväntas vara kostnadsfria, speciellt hos de yngre konsumenterna. Men man ska vara medveten om att begreppet "There is no such thing as a free lunch" i allra högsta grad gäller.

Om en tjänst är gratis kan man vara rätt säker på att man själv inte är kunden utan snarare produkten. I fallet Facebook är det i allra högsta grad tydligt. Facebooks kunder är inte användarna utan annonsörerna. Användarna är produkten och ju mer Facebook kan få användarna till att använda Facebook för olika ändamål, desto värdefullare är de som produkter.

Att ta beslutet att införa e-postadresser till alla användare, dölja deras tidigare e-postadresser och bara visa deras @facebook.com-adress var helt enkelt ett affärsbeslut med en kalkylerad risk. Är det mer värdefullt att genomföra denna förändring kontra antalet användare som faktiskt avslutar sina Facebook-konton på grund av det, ja då är det kommersiellt riktigt att ta beslutet även om man inte vinner populäritetspris hos användarna på det.

Det behöver inte vara fel att använda gratistjänster men som användare är det viktigt att man är införstådd med spelreglerna. Något som många inte verkar förstå med tanke på upprördheten bland användare och media.

Det enda maktmedlet man som användare har är att sluta använda tjänsten men ju fler funktioner Facebook m fl har fått användaren att använda sig av, desto högre är tröskeln.

Återställning av e-postadress i Facebookprofil

Så här gör du för att visa din normala e-postadress på din Facebookprofil:

  1. Gå till din profil
  2. Klicka på Om
  3. Rulla ner till Kontaktuppgifter och klicka på Redigera
  4. Klicka på cirkeln vid din @facebook.com-adress och välj Har dolts från tidslinjen
  5. Klicka på cirkeln vid din normala e-postadress och välj Visa på tidslinjen
  6. Klicka på Spara längst ner

Bygningskultur Danmark är en paraplyorganisation i Danmark för 28 föreningar, branscher, fonder och institut som arbetar med bevarande och utveckling av den danske byggnadskulturen.

Bygningskultur har tagit fram en guide för dem som står i begrepp att renovera eller bygga om sitt kulturminnesmärkta hus eftersom reglerna i samband med detta är speciella jämfört vid motsvarande arbeten på ett normalt hus. Guiden finns publicerad som en webbsite. (Notera att guiden avser Danmark och de förhållanden som gäller där.)

HelTech har stått för den tekniska produktionen av siten vilket bland annat omfattar teknisk uppbyggnad och funktionalitet samt produktion av grafisk designmall. Produktionen har skett i samarbete med författaren Jeanne Brüel och grafiska designern Sille Jensen Elslo. 

Besök bygguiden på www.byggeguide.org

Joomla version 1.5 uppnådde i april 2012 status "end-of-life" vilket innebär att uppdateringar, såväl när det gäller finesser som säkerhetsuppdateringar upphör.

Den nya versionen av Joomla heter 2.5. En relevant fråga som ställdes nyligen från en kund som står i begrepp att migrera till 2.5 var - varför uppgradera till 2.5 nu när Joomla 3.0 kommer om ett halvår?

Utvecklingen av Joomla är uppdelad i versioner som antingen är LTS (Long Term Support) eller STS (Short Term Support).

För den som vill ligga i framkant med utvecklingen och få de senaste finesserna i Joomla är en STS-version ett möjligt alternativ. Man får då vara beredd på täta uppgraderingar och en relativt kort livscykel för den Joomla-versionen. De som väljer STS-versioner måste alltså vara beredda att uppgradera/migrera var 6:e månad. Har man tagit steget till en STS-version får man vara beredd på detta fram till dess att nästa LTS-version släpps.

För den som inte har behov av de allra senaste finesserna, utan istället prioriterar en stabil version med längre livscykel är en LTS-version att föredra.

Joomla 2.5 är en Long Term Support-version vilket innebär att den kommer att underhållas parallellt med existensen av 3.0, 3.1 o s v fram till version 3.5 som är nästa LTS-version med planerad release i september 2014.

Joomla 3.0 är en Short Term Support-version som kommer att släppas i september 2012 med en livscykel på 6 månader. 

För de allra flesta företagskunder som har en hemsida i drift är Joomla 2.5 det bästa valet och den version vi rekommenderar.

Står du i begrepp att migrera din Joomla 1.5-sida till 2.5? Att migrera från 1.5 tilll 2.5 är individuellt för varje hemsida beroende på bl a mall och tillägg. Kontakta oss så berättar vi mer!

Nyhetsbrev

Vill du få mail om viktiga nyheter kring IT och säkerhet? Välj de intresseområden du vill få mail om.
*) Genom att klicka på Anmäl ger du ditt medgivande till att lämnad information lagras och behandlas av HelTech

Underhållsavtal

Support på Joomla!

Support på Joomla!

Har du behov av hjälp med din Joomla?

Vi kan hjälpa dig med tekniken!

Klicka här för att läsa mer!

HelTech is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™ or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.